Lokah Samastah Sukhino Bhavantu…..

Betekenis: ‘Mogen alle levende wezens gelukkig zijn en vrij, mogen mijn gedachten, woorden en daden hieraan bijdragen’.

Met deze mantra in Sanskriet sluiten we de yogales af. Sanskriet is een oude taal uit India, vergelijkbaar met het Latijn bij ons. Sanskriet is ook de taal van yoga. In Sanskriet betekent een woord meer dan alleen de letterlijke betekenis. De woorden hebben geen religieuze betekenis, de taal wordt meer verstaan als een expressie van het Universum. De betekenis van deze mantra zou je dan kunnen zien als een expressie van een diepe verbinding met jezelf en iedereen om je heen. Met alles wat leeft.

Misschien ben je niet zo bekend met mantra’s, zo was dat ook bij mij toen ik er voor het eerst mee kennismaakte, het gaf me een wat ongemakkelijk gevoel als de yogaleraar een mantra zong of chantte tijdens de eindontspanning. En toch, als hij het niet deed, vond ik het ook jammer.
In ieder geval wilde ik er op een bepaald moment meer van weten en begon me te verdiepen in mantra. Ik zocht ze op het internet (spotify was er nog niet) en ik luisterde als ik thuis yoga beoefende, ze raakten me, waarom wist ik niet, maar ik begon stil te zitten en te luisteren. Mantra’s zijn voor mij een snelweg naar de stille ruimte achter het denken, de innerlijke stilte, zo zou ik het nu omschrijven. Mantra heeft veel voor mijn innerlijke reis betekent en doet dat nog steeds…

Met mantra chanten verhoog je de trilling van je hele wezen. Je doet dit voor jezelf om stilte, innerlijke kracht en rust of vrede te ervaren, maar je straalt dit ook uit, naar de wereld om je heen. Als je samen zingt of chant met anderen dan is het nog vele malen krachtiger. Negatieve emoties zoals boosheid, frustratie, schuld, schaamte of angst kunnen met mantra worden getransformeerd naar overgave en liefdevolle aandacht. Mantra kan je begeleiden op je reis naar binnen, je helpen verzachten naar jezelf, laten gaan wat je niet meer dient ….het is dan ook een echte yogabeoefening, daar kwam ik later achter, en daarom zijn er ook mantra’s aanwezig in de yogalessen die ik verzorg.

De mantra waarmee ik deze yogablog begon herinnert ons er ook aan dat er geen blijvend geluk kan worden gevonden zolang er vrijheid ontnomen wordt van anderen, en dat geldt voor alle levende wezens. Als we uitspreken dat we graag willen dat alle levende wezens vrijheid mogen ervaren, dan zullen we ons misschien ook eerder afvragen wat onze bijdrage hieraan is in het dagelijks leven?
Een voort-durende en geen gemakkelijke oefening…., vraag jij je bijvoorbeeld wel eens af welke weg het product dat je koopt en/of eet afgelegd heeft voordat het jou bereikte?

We chanten deze mantra als afsluiting van de yogales, om ons steeds weer opnieuw te her-inneren aan de diepe verbinding met alles wat leeft.

OM, Shanti, Shanti, Shanti (OM, Vrede, Vrede, Vrede) <3