Nada Yoga

Nada Yoga bestaat uit klank, adem en stilte (leegte). Tussen de mantra of klanken die we maken, zijn we regelmatig periodes stil, zodat we onszelf kunnen ervaren. Ik wil benadrukken dat het hier niet gaat om mooi kunnen zingen, maar om afdalen in jezelf, wat vanzelf gebeurt.

Je kunt Nada-Yoga zienĀ als een moment voor jezelf waarbij je, via de diepgaande werking van mantra/klank en adem, oude ballast in jezelf laat gaan. Je opent jezelf voor nieuwe energie/kracht en een diepe innerlijke stilte/liefde.
Sessie op afspraak.

Meer over mantra.

Hieronder een inspirerende video van Manish Vyas, (zet even je geluid aan)